• Training niet altijd nodig (bijvoorbeeld eind december en begin januari niet)

    19 dec 2019
  • In de week van 16 t/m 20 December kan er nog getraind worden. Vanaf Maandag 23 December t/m Zondag 5 Januari is de kantine gesloten. Er kan dan NIET getraind worden. Vanaf Maandag 6 Januari is het park weer geopend.

    Bestuur SC Stadspark