• Sc Stadspark 06-04-2020’

   

  Beste leden van Sc Stadspark.

   

  Helaas hebben we nog steeds geen idee wanneer we ons geliefde voetbalspel weer op kunnen pakken. We wachten de informatie van onze overheid hierin verder af.
  Onze club en penningmeester hebben te maken met contractuele en dus financiële verplichtingen, dat zult u begrijpen. Als bestuur kijken we naast deze verplichtingen ook naar uw positie als lid van Sc Stadspark, contributie betalen – geen voetbal. Wij vinden dit vervelend maar kunnen dit slechts ten dele beïnvloeden. Alle maatregelen die hierin mogelijk zijn hebben we ondertussen uitgevoerd.

  Het bestuur zou het volgende willen voorleggen.

  Normaal gesproken wordt de contributie ieder jaar geïndexeerd. Als compensatie voor het feit dat u nu wel betaald maar niet kunt trainen en spelen stelt het bestuur voor om het komende seizoen de genoemde indexering niet toe te passen en de contributie voor het seizoen 2020/2021 ongewijzigd te laten zijn. U gaat dus niet meer betalen.  

  We hopen hiermee een kleine pleister op de wond te hebben geplakt.
  Tijdens de jaarvergadering (medio Q4 van dit jaar) zullen wij deze maatregel opnieuw bespreekbaar maken, en kan de vergadering hierin een verdergaand standpunt innemen.

  Wij als bestuur hopen u snel weer te kunnen ontmoeten op ons sportpark.

   

  Blijf gezond
  Vriendelijk groetend, het bestuur.