• Geachte leden,

   

  Op Maandag 19 Oktober hebben wij jullie via de mail en op de site geïnformeerd over het voornemen van het bestuur recht van Opstal (lees eigendom) te verkrijgen van de kantine en kleedkamers.

  Helaas kunnen we in deze Covid-19 niet bij elkaar komen. We hebben jullie gevraagd te mailen op het moment dat jullie het NIET eens zijn met het voornemen van recht van Opstal. 

  Langs deze weg kan het bestuur meedelen dat er geen enkel lid heeft tegengestemd. Dat betekent dus dat deze bijzondere Buitengewone Ledenvergadering heeft gekozen voor recht van Opstal. In totaal zijn er 515 stemgerechtigden.

  Dank voor jullie medewerking en vertrouwen in het bestuur. Het bestuur gaat de gesprekken met de gemeente voorzetten. Zodra er meer informatie is zullen we jullie op de hoogte brengen.

  Indien er nog vragen zijn mogen jullie deze mailen naar jeroen.dekker75@gmail.com of bellen naar 06-53940077.

   

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur,

  Voorzitter Jeroen Dekker