•  

  Voetballers, leiders,

   

  Zoals door de overheid aangegeven mogen de senioren ook weer starten met trainingen.

  Bij Stadspark starten we op Dinsdag 19 mei a.s.

  Bijgaand vinden jullie het trainingsschema voor de periode 19 mei t/m 27 Juni 2020. Indien er door de overheid veranderingen worden aangebracht brengen we jullie hierover op de hoogte.

  Zoals bekend moet iedereen zich houden aan de regels van het RIVM. Wij ook als voetballers en als club. Hier moeten we ons strikt aan houden. In overleg met de gemeente Groningen worden alle parken gecontroleerd op naleving van de gestelde regels. Hou je hier dus aan, zodat we allemaal kunnen blijven sporten !

  De trainingstijden zijn anders dan jullie gewent zijn. Dat heeft er mee te maken dat we een scheiding willen maken tussen de jeugd en de senioren. Dat betekent dat de jeugd op Maandag- en Woensdagavond traint, en de senioren op Dinsdag-, Donderdag en Vrijdagavond.

  Bijgaand vinden jullie de volgende documenten:

  - Trainingsschema

  - Regels RIVM

   

  Nogmaals, hou je aan de afgesproken regels zodat we met elkaar op een veilige manier kunnen blijven sporten.

  Er wordt door de overheidsinstanties gecontroleerd op het nakomen en naleven van de RIVM regels.
  Eventueel niet nakomen van deze regels kan lijden tot boetes. Deze boetes kunnen worden uitgedeeld aan zowel individuele sporters als aan onze club.

  Boetes welke ten laste worden gebracht aan onze club zullen worden doorbelast aan de overtreders!

   

  Namens het bestuur,

  Jeroen Dekker