• Geachte leden van Sc Stadspaprk.

    Gisteren konden we nog melden dat er geen positief (Covid 19) geteste leden binnen onze vereniging waren. Helaas heeft de tijd dit achterhaald en is er sprake van 1 postief getest lid. Het bestuur laat zich door deskundige instanties informeren hoe hier verder op te acteren. Tot duidelijk is wat dit exact inhoud sluiten wij ons sportpark. Deze maatregel achten wij nodig daar het bestuur op geen enkele wijze de gezondheid van haar leden alsook van onze gasten in gevaar wil brengen.

    Zodra er meer duidelijkheid is hoe Sc Stadspark verder kan binnen de regels van RIVM / KNVB, zal het bestuur u middels de bekende kanalen (website, leidersapp, etc )informeren.    

    Bestuur Sc Stadspark.