• Geachte leden,

    Mocht u de club willen verlaten, of u wilt overschrijven naar een andere vereniging houd dan de regels die hiervoor gelden in acht.
    Op de website staat uitgebreid vermeld welke regels hiervoor gelden.

    Het Bestuur.