• Beste leden,
   
  Elk jaar in Oktober / November houden wij onze Algemene Ledenvergadering waarin we jullie op de hoogte brengen over de gang van zaken. Helaas is dat door COVID-19 op dit moment niet mogelijk. We hebben daarom besloten om de ALV in elk geval uit te stellen naar 2021. De definitieve datum volgt z.s.m.
   
  Maar er is meer.
   
  Het bestuur is al een paar jaar in gesprek met de gemeente over huur of recht van opstal (lees eigendom).
  Deze gesprekken zitten nu in de laatste fase en we moeten op korte termijn (2020) gaan beslissen wat we gaan doen: kantine + kleedkamers huren of kopen.
   
  Indien we de kantine gaan huren moeten we o.a. ca. € 10.000,- aan huur per jaar gaan betalen.
   
  Uiteraard zitten er ook kosten aan te komen indien we eigenaar van het pand worden.
  Maar deze jaarlijkse kosten zijn minder dan wanneer we gaan huren.
  Het voorstel van het bestuur is dan ook om eigenaar van het pand te gaan worden.
  Voor de aanschaf van het pand hoeft geen geld betaald te worden. We worden eigenaar van het pand (kantine - kleedkamers) en zijn dan ook verantwoordelijk voor onderhoud e.d. Iets wat we nu grotendeels ook al doen.
   
  Bijkomende voordelen wanneer we eigenaar worden:
   
  * Nieuw voor oud.
  Indien de gemeente ooit van onze locatie gebruik wil maken en ons sportpark moet verhuizen krijgen we een nieuwe locatie
  toegewezen inclusief een nieuwe kantine en kleedkamers.
   
  * We kunnen nadenken over additionele mogelijkheden wanneer het pand ons eigen bezit is. Hievoor gelden andere voorwaarden dan wanneer er sprake is van een huurovereenkomst.
   
  * Als we eigenaar worden hebben we recht op een subsidie subsidie voor de kleedkamers.
  Indien we gaan huren kunnen we geen rechten ontlenen aan deze subsidie.
   
  * Eventuele uitbreiding kantine / kleedkamers. Hier zijn (op dit moment) nog geen plannen voor. Maar mogelijkheden zijn er wellicht  wanneer we eigenaar zijn.
   
  Het bestuur is voornemens om eigenaar van het pand te worden. In een normale (niet corona periode) zou een stemming in een buitengewone ALV de normale weg zijn. Dat is op dit moment dus niet mogelijk. De beslissing wordt natuurlijk wel democratisch genomen. Dat betekent dat de meerderheid van stemmen bepaald. 
  Het bestuur wil jullie langs deze weg vragen om in te stemmen met recht van opstal (dus eigenaar worden van de opstal).
  Ben je het eens dan hoef je niets te doen. Indien je het NIET eens bent, dan kan je een mail sturen naar: jeroen.dekker75@gmail.com 
   
  Je kunt tot uiterlijk Maandag 26 Oktober aangeven dat je het er niet mee eens bent.
  Op Dinsdag 27 Oktober zal het bestuur aangeven wat de uitslag van de stemming is.
   
  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur Sc Stadspark,
   
  Voorzitter Jeroen Dekker
 • 2 Reacties

  Spannende ontwikkelingen met competentie. Ik zie daar mogelijkheden tot kinderopvang in de kantine (of iets dergelijks) Ik zou wel graag hierover in gesprek willen over eventuele mogelijkheden. Ik ben samen met mijn compagnon een kinderopvang gestart en wij hebben een wens voor een tweede opvang. Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet, Charlotta Risteruw

  Reageer

  Eens

  Reageer